ČSOB

ČSOB

Proč finanční gramotnost?

Záleží nám na tom, aby se lidé ve světě peněz cítili bezpečně a uměli dobře hospodařit. Lidé často neumějí hospodařit s penězi a dlouhodobě plánovat své výdaje. Mnoho z nich se pak může dostat do dluhové pasti nebo jiné těžko řešitelné situace. Věříme, že vzdělání je ta nejlepší investice. Začínáme proto už od dětí na základních školách a učíme je rozumět světu financí. Děti se tak mohou seznámit s hlavními zásadami, jak odpovědně plánovat a hospodařit a využívat znalosti v dospělém životě.