Zoologická a botanická zahrada města Plzně

Zoologická a botanická zahrada města Plzně má celkem 2 pobočky

Zoologická a botanická zahrada chová na 1 200 taxonů zvířat a pěstuje přes 10 000 forem rostlin. Areál je členěn dle světadílů. Jako jediná zoologická zahrada v ČR je zároveň sloučena v překrásný funkční celek s botanickou zahradou a v centru města má detašovanou moderní expozici Akva Tera.