Plzeň Turismus

Plzeň Turismus má celkem 3 pobočky

Plzeň - TURISMUS je příspěvková organizací města, která se stará o rozvoj cestovního ruchu. Zjišťuje prezentaci Plzně jako turistické destinace. Mimo jiné provozuje Turistické informační centrum, prohlídkové trasy Loosovým interiéry a muzeum Patton Memorial Pilsen. Zároveň poskytuje nejrůznější průvodcovské služby.