Plzeň -Turismus

Plzeň -Turismus má celkem 3 pobočky

Plzeň - TURISMUS je příspěvková organizace města, která se stará o rozvoj cestovního ruchu. Zajišťuje prezentaci Plzně jako turistické destinace doma i v zahraničí. Mimo jiné provozuje Turistické informační centrum na náměstí Republiky 41, prohlídkové trasy Loosovými interiéry a muzeum Patton Memorial Pilsen. Poskytuje nejrůznější průvodcovské služby pro skupiny i jednotlivce.