Západočeská galerie v Plzni

Západočeská galerie v Plzni má celkem 3 pobočky

Západočeská galerie v Plzni dlouhodobě rozvíjí vzdělávací činnost spjatou s konkrétními výstavními projekty. Výstavy jsou zprostředkovávány interdisciplinárními metodami všem věkovým skupinám s důrazem na přímý kontakt s uměleckým dílem.