Propojujeme
školy a instituce neformálního vzdělávání.

Zpřehledňujeme
různorodou nabídku napříč celým Plzeňským krajem.

Přispíváme
k pozitivní změně ve školní výuce.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi Vám představit Programovou nabídku plzeňských institucí, které se svojí činností zaměřují na podporu vzdělávání ve školách.

S měnícím se světem kolem nás se zvyšuje důraz na personalizaci vzdělávání, na jeho praktičnost, na spojení vyučované látky s reálným světem či na motivaci žáků. Nabídka vzdělávacích aktivit nabízí prostor, jak školní výuku obohatit právě tímto směrem.

Programová nabídka je řazena dle RVP. V online katalogu si snadno zobrazíte, jaké aktivity jsou právě vhodné pro předmět či dokonce látku, kterou vyučujete. Anotace každé vzdělávací aktivity upřesní zaměření, rozsah a poskytne další podrobnosti užitečné pro objednání školní skupiny a kontakt na partnerskou instituci.

Za všechny plzeňské partnery si přeji, aby tato ucelená nabídka vzdělávacích aktivit byla užitečným pomocníkem při plánování výukového procesu žáků a studentů.

Vážené učitelky, vážení učitelé, budeme velmi rádi, pokud si z naší nabídky vyberete a se svými dětmi, žáky a studenty do některé z plzeňských vzdělávacích institucí přijedete. Právě využití programů je nejlepším oceněním naší práce. Dovolte, prosím, abychom Vás také požádali o zpětnou vazbu k této Programové nabídce pro školy. Děkuji Vám za spolupráci a přeji, ať se nám daří inspirovat společnost ke vzdělávání.

Za zpracovatelský tým,
Vlasta Volák
Techmania Science Center

Historie projektu

Školní rok 2018/19

  • První vydání brožury obsahovalo 190 programů od celkem 8 zapojených institucí

Školní rok 2019/20

    ¨
  • Získali jsme podporu skupiny ČEZ a nadace ČEZ na vytvoření webové aplikace
  • Do projektu se zapojily 4 nové instituce
  • Druhé vydání brožury obsahuje 246 programů od celkem 12 zapojených institucí
  • Spustili jsme web vzdelavaci-instituce.cz