Západočeské muzeum v Plzni

Západočeské muzeum v Plzni má celkem 5 poboček

Všechna pracoviště Západočeského muzea v Plzni slouží již řadu let jako alternativní místo vzdělávání a pomáhá návštěvníkům budovat vztah k historickým hodnotám a muzejím obecně.

Výukové programy seznamují žáky s muzeem adekvátně k jejich věku a interpretují obsah expozic způsobem podporujícím aktivitu a kooperaci.