ZEVO Plzeň

ZEVO Plzeň

Zařízení na Energetické Využívání Odpadu „ZEVO Plzeň” je moderní a ekologický zdroj Plzeňské teplárenské, a.s., který dokáže energeticky využít široké spektrum odpadů. Tepelná energie, která vzniká při procesu spalování, je přeměněna na výrobu elektrické energie a tepla ve formě horké vody.