Adolf Loos Plzeň (Loosovy interiéry)

Adolf Loos Plzeň (Loosovy interiéry) je součástí Plzeň -Turismus

Zakladatel moderní architektury Adolf Loos navrhl v Plzni začátkem 20. století několik bytových interiérů. Čtyři je možné navštívit. Kromě prvotřídní architektury vyprávějí pohnuté osudy jejich původních majitelů, kteří patřili k příslušníkům místní židovské komunity. Naši průvodci vám tak mohou předat svědectví o zlomových událostech našich dějin ve 20. století.