Hlavní areál

Hlavní areál je součástí Zoologická a botanická zahrada města Plzně

Mezi speciality plzeňské zoo patří chov zvířat v přirozených a přitažlivých podmínkách. Nové expozice tvoří výseky celých biotopů s charakteristickými druhy rostlin a živočichů. Velmi často tak nežije ve výběhu jedno zvíře, ale několik druhů najednou.