Výstavní síň Masné krámy

Výstavní síň Masné krámy je součástí Západočeská galerie v Plzni

Budova středověké masné tržnice z r. 1392 je v celé zemi jediná, která je využívána pro účely výstavní síně, jde tedy v tomto ohledu o raritu.